Print this page

پله های تندرستی

(0 votes)

این مجموعه اقدام به 10000مترمربع فضای سبزچای کاری،درخت کاری وگل کاری شده،500عددپله تندرستی باشیب ملایم و10 عدد استراحت گاه موقت دربین پله ها می باشد،ارتفاع آن از سطح دریا 1200 متر وداخل جنگل میباشد

..........

Login to post comments